HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 102
7.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
Huomautus
Jos tulostusohjelmassa on erillinen onnittelukorttien
tulostustoiminto, seuraa ohjelmassa annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa
seuraa alla olevia ohjeita.
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä ja määritä sitten seuraavat tulostusasetukset.
Koko
: sopiva kortin koko
Tyyppi
: asianmukainen kortin tyyppi
Tulostuslaatu
:
Normaali.
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Vihkojen tulostaminen
Vihkotulostustoiminto järjestää asiakirjan sivut ja muuttaa sivukokoa siten, että
asiakirjan sivujen järjestys säilyy, kun se taitetaan vihkoksi.
Jos nelisivuinen vihko tulostetaan esimerkiksi kaksipuolista tulostusta käyttäen,
sivujen järjestys muuttuu automaattisesti ja asiakirja tulostuu seuraavasti:
Ohjeita
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 100 paperiarkkia.
Luku 8
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices