HP DeskJet D4100 user manual download (Page 43 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 102
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä.
3.
Valitse
Reunaton tulostus
-valintaruutu, jos tulostat esitteen ilman reunuksia.
4.
Määritä seuraavat tulostusasetukset:
Koko
: sopiva paperikoko
Tyyppi
: sopiva HP inkjet -paperi tai muu paperityyppi.
Huomautus
Reunattomassa tulostuksessa ei voi käyttää kaikkia
paperikokoja eikä -tyyppejä.
5.
Valitse tulostuslaadun asetukseksi
Paras
.
6.
Valitse
Perusasetukset
-välilehti ja määritä arkkien suunta.
7.
Napsauta
Viimeistely
-välilehteä ja valitse sitten
Tulosta molemmat puolet
, jos
haluat tulostaa paperin molemmille puolille.
Lisätietoja on kohdassa
Kaksipuolinen tulostus
.
8.
Tulosta valitsemalla
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Korttien tulostaminen
Onnittelukortit
Avaa taitetut kortit ja aseta ne syöttölokeroon.
Parhaat tulokset saat käyttämällä HP:n onnittelukorttipaperia.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 20 korttia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Erota onnittelukortit toisistaan ilmastamalla ja aseta niiden reunat kohdakkain.
4.
Aseta kortit syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
5.
Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
6.
Työnnä paperinohjainta siten, että se tulee tiiviisti korttien reunaa vasten.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
41
Sample
This manual is suitable for devices