HP DeskJet D4100 user manual download (Page 42 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 102
4.
Työnnä kalvot varovasti tulostimeen, kunnes ne ovat paikoillaan. Varmista, että
tarranauhat eivät takerru toisiinsa.
5.
Työnnä paperiohjain tiiviisti kalvoja vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse avattavasta
Mitä haluat tehdä?
-luettelosta
Julkaisujen tulostus
ja
määritä sitten seuraavat asetukset:
Paperityyppi
: sopiva kalvo
Paperikoko
: sopiva paperikoko
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Esitteiden tulostaminen
Ohjeita
Älä tulosta reunattomia esitteitä, jos tulostin on varamustetilassa. Tulostimessa
pitää aina olla kaksi tulostuskasettia.
Lisätietoja on kohdassa
Varamustetila
.
Avaa tiedosto ohjelmassa ja määritä esitteen koko. Varmista, että koko vastaa
paperikokoa, jolle haluat esitteen tulostaa.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 20 arkkia esitepaperia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
Luku 8
40
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices