HP DeskJet D4100 user manual download (Page 41 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 102
CD-/DVD-painatuksen tulee peittää koko tausta-arkki, eikä rakoja saa olla. Jos
CD-/DVD-painatuksen suojaava tausta-arkki irrotetaan ennen tulostusta, tulostin
voi vahingoittua.
Älä käytä CD-/DVD-painatusarkkia, joka on irtoamassa suojaavasta tausta-
arkista tai joka on ryppyinen, kiertynyt tai muulla tavalla vahingoittunut.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 1 arkki CD-/DVD-painatuspaperia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta yksi CD-/DVD-painatusarkki syöttölokeron oikealle puolelle.
Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
Koko
:
5 x 7 tuumaa
Tyyppi
:
HP:n CD-/DVD-painatus
Tulostuslaatu
:
Paras
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Kalvojen tulostaminen
Ohjeita
Paras tulos saavutetaan käyttämällä HP Premium Inkjet -kalvoa.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 30 kalvoa.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta kalvot lokeron oikealle puolelle. Kalvojen tulostuspuolen on oltava alaspäin
ja tarranauhan on osoitettava ylös ja kohti tulostinta.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
39
Sample
This manual is suitable for devices