HP DeskJet D4100 user manual download (Page 40 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 102
Älä käytä tarra-arkkeja, jotka ovat tahmeita tai rypistyneitä tai joiden tarrat ovat
huonosti paikallaan.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 20 arkkia tarroja (käytä vain Letter- tai A4-
koon arkkeja).
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Ilmasta tarra-arkit ja aseta niiden reunat kohdakkain.
4.
Aseta tarra-arkit syöttölokeron oikealle puolelle. Tarrapuolen on oltava alaspäin.
5.
Työnnä arkit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
6.
Työnnä paperiohjain tiiviisti arkkien reunaa vasten.
7.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
Huomautus
Jos tulostusohjelmassa on tarratulostustoiminto, seuraa
ohjelmassa annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa seuraa alla olevia ohjeita.
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse avattavasta
Mitä haluat tehdä?
-luettelosta
Tavallinen tulostus
ja
määritä sitten seuraavat tulostusasetukset.
Paperityyppi
:
Tavallinen paperi
Paperikoko
: sopiva paperikoko.
4.
Napsauta
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
CD-/DVD-painatusten tulostaminen
Huomautus
Tämä toiminto ei ehkä ole saatavana maassasi tai alueellasi.
Ohjeita
Uusimmat tulostusvinkit näkyvät CD-/DVD-painatukseen liittyvissä ohjeissa.
Älä syötä CD-/DVD-painatusta tulostimen läpi useammin kuin kerran, jotta
tulostin ei vahingoittuisi.
Luku 8
38
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices