HP DeskJet D4100 user manual download (Page 38 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 102
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
Koko
: sopiva kortin koko
Tyyppi
: asianmukainen kortin tyyppi
Tulostuslaatu
:
Normaali
tai
Paras
.
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Huomautus
Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, katso ohjeita
ongelman ratkaisuun kohdasta
Paperi on lopussa
.
Hagaki-korttien tulostaminen
(vain Japani)
Ohjeita
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 30 Hagaki-korttia
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta kortit syöttölokeron oikealle puolelle. Korttien tulostuspuolien on oltava
alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta.
4.
Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
5.
Työnnä paperinohjainta siten, että se tulee tiiviisti korttien reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Paperi/laatu
-välilehteä ja määritä seuraavat tulostusasetukset:
Tyyppi
: sopiva Hagaki-kortin tyyppi
Koko
: sopiva Hagaki-kortin koko
Tulostuslaatu
:
Normaali
tai
Paras
.
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Luku 8
36
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices