HP DeskJet D4100 user manual download (Page 33 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 102
8
Muiden asiakirjojen tulostaminen
Sähköposti
Asiakirjat
Kirjeet
Kirjekuoret
Postikortit
Hagaki-kortit
Arkistokortit
Tarrat
CD-/DVD-
painatukset
Kalvot
Esitteet
Onnittelukortit
Vihkot
Julisteet
Silitettävät
siirtokuvat
Tulostusvihjeet
: minimoi kulut ja vaiva sekä optimoi tulosteiden laatu käyttämällä
tulostusvihjeitä
.
Tulostinohjelmisto
: tutustu
tulostinohjelmistoon
.
Sähköpostien tulostaminen
Ohjeita
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 100 arkkia tavallista paperia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
31
Sample
This manual is suitable for devices