HP DeskJet D4100 user manual download (Page 29 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 102
Valokuvatulostuskasetti voidaan ostaa erikseen, jos sitä ei ole toimitettu tulostimen
mukana.
Valokuvatulostuskasetin asentaminen
Voit asentaa valokuvatulostuskasetin poistamalla mustan tulostuskasetin
tulostimesta ja asentamalla valokuvatulostuskasetin kasettivaunun oikeaan
reunaan.
Huomautus
Tulostuskasetin asennusohjeet on kohdassa
Asennusohjeet
.
Kun tulostuskasetti ei ole tulostimessa, voit säilyttää sitä turvallisesti
noudattamalla näitä
säilytysohjeita
.
Valokuvatulostuskasetin käyttäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse avattavasta
Mitä haluat tehdä?
-luettelosta
Valokuvatulostus, reunaton
tai
Valokuvatulostus, valkeat reunat
.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-valikosta
Normaali
tai
Paras
.
Huomautus
Paras tarkkuus saavutetaan valitsemalla
Paperi/Laatu
-
välilehti ja valitsemalla sitten avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta
Suurin mahdollinen dpi
.
5.
Valitse haluamasi valokuvapaperityyppi avattavasta
Paperityyppi
-luettelosta.
6.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Värien lisäasetukset
Muokkaa valokuvien tulostettavia värejä
Värien lisäasetukset
-valintaikkunan
asetuksilla.
Kun näitä asetuksia muutetaan, tulosteen värit poikkeavat tietokoneen näytöllä
näkyvistä väreistä.
Värien lisäasetusten määrittäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Väri
-välilehteä ja valitse sitten
Värien lisäasetukset
-painike.
Näyttöön tulee Värien lisäasetukset -valintaikkuna.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
27
Sample
This manual is suitable for devices