HP DeskJet D4100 user manual download (Page 27 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 102
3.
Varmista, että valokuvapaperi on tasainen.
4.
Aseta valokuvapaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta.
Huomautus
Jotkut paperikoot voivat ulottua syöttölokeron reunan
ulkopuolelle.
5.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
6.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
1
Pienet valokuvat
2
Suuret valokuvat
7.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
Huomautus
Jos tulostusohjelmassa on valokuvien tulostustoiminto, seuraa
ohjelman antamia ohjeita. Muussa tapauksessa noudata seuraavia ohjeita:
1.
Avaa valokuva ohjelmassa, jossa voit muokata kuvia, kuten HP Photosmart
-ohjelmistossa.
2.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
25
Sample
This manual is suitable for devices