HP DeskJet D4100 user manual download (Page 25 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 102
Tarkista, että valokuvapaperi on suoraa ja sileää. Kohdassa
Valokuvapaperin
säilyttäminen ja käsittely
on ohjeita, kuinka paperin käpristyminen estetään.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 30 arkkia valokuvapaperia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Varmista, että valokuvapaperi on tasainen.
4.
Aseta valokuvapaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta.
Jos käytät repäisynauhallista valokuvapaperia, varmista, että nauha on
tulostimesta poispäin.
5.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
6.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
1
Pienet valokuvat
2
Suuret valokuvat
7.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
Huomautus
Jos tulostusohjelmassa on valokuvien tulostustoiminto, seuraa
ohjelman antamia ohjeita. Muussa tapauksessa noudata seuraavia ohjeita:
1.
Avaa valokuva ohjelmassa, jossa voit muokata kuvia, kuten HP Photosmart
-ohjelmistossa.
2.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
23
Sample
This manual is suitable for devices