HP DeskJet D4100 user manual download (Page 22 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 102
Valokuvien tulostaminen etupaneelin USB-portin kautta
1.
Lataa tulostimeen valokuvapaperia.
Katso valokuvapaperin lisäämistä koskevat lisätiedot seuraavista kohdista:
Reunattomien valokuvien tulostaminen
Reunallisten valokuvien tulostaminen
2.
Liitä kamera tai muu laite USB-kaapelilla etupaneelin USB-porttiin.
Vihreän yhteysvalon tulisi palaa. Lisätietoja on kohdassa
Tietoja etupaneelin USB-
portin valoista
.
3.
Kytke virta kameraan tai laitteeseen ja aseta se siirtämään kuvia.
Ellet tiedä, miten kamera tai laite saadaan siirtämään kuvia, katso ohjeet
kameran tai laitteen käyttöoppaasta.
4.
Käynnistä HP Photosmart -ohjelmisto.
HP Photosmart -ohjelmisto käynnistyy automaattisesti, jos etupaneelin USB-
porttiin liitetään HP:n digitaalikamera.
Jos porttiin on liitetty muu kuin HP:n digitaalikamera tai muu laite, paina
tulostimen Photosmart Express-painiketta.
5.
Kuvat on siirrettävä tietokoneen kiintolevylle, ennen kuin niitä voi tulostaa. Toimi
jollakin seuraavista tavoista:
Jos valokuvat näkyvät HP Photosmart -ohjelmiston valintaikkunan
yläreunassa, napsauta
Tallenna
ja noudata näytön ohjeita.
Elleivät kuvat näy HP Photosmart -ohjelmiston valintaikkunan yläreunassa,
napsauta
Browse photos
(Selaa kuvia). Etsi kuvat noudattamalla näytön
ohjeita. Napsauta
Tallenna
ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Kun kuvat on siirretty, näyttöön avautuu HP Photosmart -ohjelmiston valintaikkuna.
6.
Napsauta
Tulosta
ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Lisätietoja HP Photosmart -ohjelmiston käytöstä on kohdassa HP Photosmart
-ohjelmiston ohje.
Tietoja etupaneelin USB-portin valoista
Etupaneelin USB-portissa olevat valot ilmoittavat, onko laite liitetty oikein ja
siirretäänkö kuvia.
Yhteysvalo palaa, kun kamera on asianmukaisesti liitetty tulostimeen. Vihreä
yhteysvalo vilkkuu valokuvien siirron aikana.
Virhevalo vilkkuu, ellei kameraa ole asetettu oikeaan tilaan valokuvien siirtoa
varten.
Luku 6
20
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices