HP DeskJet D4100 user manual download (Page 2 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 102
© 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Hewlett-Packard
Companyn ilmoitukset
HP pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tämän julkaisun sisältöä
ilman ennakkoilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän
materiaalin kopioiminen, sovittaminen
tai kääntäminen on kiellettyä ilman
Hewlett-Packardin kirjallista
ennakkolupaa lukuun ottamatta
tekijänoikeuslain sallimia tapoja.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat
takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa.
Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai
puutteista.
Tavaramerkit
Microsoft, MS, MS-DOS ja Windows
ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
TrueType on Apple Computer, Inc:n
tavaramerkki Yhdysvalloissa.
Adobe, AdobeRGB ja Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporatedin
tavaramerkkejä.
Käsitteet ja merkintätavat
Käyttöoppaassa käytetään seuraavia
käsitteitä ja merkintätapoja.
Käsitteet
HP Deskjet -tulostimesta voidaan
käyttää nimitystä
HP Deskjet
,
HP-
tulostin
tai
tulostin
.
Varoitukset
Varoitus
ilmoittaa HP Deskjet
-tulostimeen tai muuhun laitteeseen
kohdistuvasta vahingon
mahdollisuudesta. Esimerkiksi:
Varoitus
Älä koske
tulostuskasetin
mustesuuttimiin tai
kupariliitäntöihin. Niihin
koskeminen saattaa
aiheuttaa tukkeumia,
musteongelmia tai
kontaktihäiriöitä.
Varoitus
ilmoittaa käyttäjään tai
toisiin henkilöihin kohdistuvan
vahingon mahdollisuudesta.
Esimerkiksi:
Varoitus
Pidä uudet ja
käytetyt kasetit poissa lasten
ulottuvilta.
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöominaisuuksien ansiosta
HP-tulostinta voivat käyttää myös
sellaiset henkilöt, joilla on jokin vamma.
Näkökyky
Käyttäjät, joilla on näkövamma tai
alentunut näkökyky, voivat käyttää
tulostinohjelmistoa Windowsin
helppokäyttöasetusten ja -toimintojen
avulla. Tulostinohjelmisto tukee myös
useimpia apuvälineitä, esimerkiksi
ruudunlukuohjelmia,
pistekirjoitusnäyttöä ja
sanelusovelluksia. Värisokeita
käyttäjiä varten ohjelmiston ja HP-
tulostimen värillisissä painikkeissa ja
välilehdissä on kyseistä toimintoa
kuvaava lyhyt teksti tai kuvake.
Liikkuvuus
Liikuntarajoitteiset käyttäjät voivat
käyttää tulostinohjelmiston toimintoja
näppäinkomennoilla. Ohjelmisto tukee
myös Windowsin
helppokäyttötoimintoja, esimerkiksi
alas jääviä näppäimiä,
lukitusnäppäimiä, näppäimien toiston
suodatusta ja hiirinäppäimiä.
Tulostimen luukkuja, painikkeita,
paperilokeroita ja paperinohjaimia
voivat käyttää myös henkilöt, joiden
fyysiset voimat ovat heikot tai joiden
ulottuvuus on rajallista.
Tuki
Katso tuotteen
helppokäyttötoimintojen ja HP:n
tuotteiden helppokäyttöisyyteen
sitoutumiseen liittyvät lisätiedot HP:n
Web-sivuston osoitteesta
www.hp.com/accessibility
.
Sample
This manual is suitable for devices