HP DeskJet D4100 user manual download (Page 18 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 102
Jos tulostuskasetista loppuu muste, voit silti tulostaa varamustetilassa. Lisätietoja on
kohdassa
Varamustetila
.
Lisätietoja vaihtokasetin asentamisesta on kohdassa
Asennusohjeet
.
Varamustetila
Varamustetilan ansiosta voit käyttää tulostinta, vaikka käytettävissä olisi vain yksi
tulostuskasetti. Varamustetila käynnistyy siinä vaiheessa, kun toinen tulostuskasetti
poistetaan kasettivaunusta.
Huomautus
Näyttöön tulee ilmoitus, kun tulostinta käytetään
varamustetilassa. Jos näyttöön tulee ilmoitus ja tulostimessa on kaksi kasettia,
varmista, että suojamuoviteippi on poistettu kummastakin tulostuskasetista.
Jos muoviteippi peittää tulostuskasetin kontaktipinnat, tulostin ei havaitse
kasettia.
Lisätietoa varamustetilasta saa seuraavista otsikoista:
Varamustetilan tulosteet
Poistuminen varamustetilasta
Varamustetilan tulosteet
Varamustetilassa tulostaminen on normaalia hitaampaa ja tulostuslaatu on heikompi.
Asennettu
tulostuskasetti
Tulos
Musta tulostuskasetti
Värit tulostuvat harmaasävyinä.
Kolmivärikasetti
Värit tulostuvat, mutta musta tulostuu harmaana, ei
täysin mustana.
Valokuvatulostuskasetti
Värit tulostuvat harmaasävyinä.
Huomautus
HP ei suosittele valokuvatulostuskasetin käyttämistä
varamustetilassa.
Poistuminen varamustetilasta
Poistu varamustetilasta asentamalla tulostimeen kaksi tulostuskasettia.
Lisätietoja tulostuskasetin asentamisesta on kohdassa
Asennusohjeet
.
Luku 3
16
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices