HP DeskJet D4100 user manual download (Page 14 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 102
3.
Vedä tulostelokeron jatke ulos.
Syöttölokero
Paperi ja muu tulostusmateriaali asetetaan syöttölokeroon.
1
Syöttölokero
Paperinohjain
Voit tulostaa erikokoisille tulostusmateriaaleille siirtämällä paperinohjainta oikealle tai
vasemmalle.
Luku 3
12
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices