HP DeskJet D4100 user manual download (Page 13 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 102
1
Yhteysvalo
2
Virhevalo
Yhteysvalo palaa, kun kamera on asianmukaisesti liitetty tulostimeen. Yhteysvalo
vilkkuu vihreänä, kun tulostus kamerasta on käynnissä. Virhevalo vilkkuu, ellei
kameraa ole asetettu oikeaan tilaan valokuvien lataamista varten.
Huomautus
Voit käyttää etupaneelin USB-porttia myös kuvien lataamiseen
ulkoisista kortinlukulaitteista, USB-asemista ja muista USB-laitteista.
Paperilokerot
Näet paperilokeroiden lisätiedot valitsemalla jonkin oheisista aiheista.
Paperilokeroiden avaaminen
Syöttölokero
Paperinohjain
Tulostelokero
Paperilokeroiden sulkeminen
Paperilokeroiden avaaminen
Paperilokeroiden avaaminen
1.
Laske syöttölokero alas.
2.
Laske tulostelokero alas.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
11
Sample
This manual is suitable for devices