HP DeskJet D4100 user manual download (Page 11 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 102
1
Virtapainike ja virran merkkivalo
Virran merkkivalo vilkkuu, kun tulostin käsittelee tietoja.
Varoitus
Käytä aina virtapainiketta tulostimen virran kytkemiseen ja
katkaisemiseen. Virran kytkeminen tulostimeen tai virran katkaiseminen
muuten kuin virtapainiketta painamalla saattaa vahingoittaa laitetta. Älä
esimerkiksi katkaise virtaa ylijännitesuojasta tai erillisestä katkaisijasta.
Tulostuksen peruutuspainike
Tulostimessa on myös tulostuksen peruutuspainike.
1
Tulostuksen peruutuspainike
Voit peruuttaa nykyisen tulostustyön painamalla tulostuksen peruutuspainiketta.
Jatka-painike ja -merkkivalo
Jatka-merkkivalo vilkkuu siksi, että laitteen toiminta edellyttää toimenpiteitä. Kyseessä
voi olla esimerkiksi paperin loppuminen tai paperitukos. Kun ongelma on ratkaistu,
jatka tulostamista painamalla Jatka-painiketta.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
9
Sample
This manual is suitable for devices