HP DeskJet D4100 user manual download (Page 96 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 102
erotettavissa. Kiinnikkeet ja muut liitännät on helppo paikantaa, ja niitä on helppo käyttää. Ne voi
myös poistaa tavallisilla työkaluilla. Tärkeät osat on suunniteltu niin, että ne voidaan irrottaa ja
korjata nopeasti.
Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on Web-sivustossa osoitteessa
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:
Paperinkulutus
Muovit
Materiaaliturvallisuustiedotteet
Kierrätysohjelma
HP:n inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma
Energiankulutus - Energy Star
Energy consumption - Federal Energy Management Program
Paperinkulutus
Tässä tulostimessa voidaan käyttää DIN 19309:n ja EN 12281:2002:n mukaista uusiopaperia.
Muovit
Yli 25 grammaa painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta
kierrätettävät muoviosat olisi helppo tunnistaa tuotteen käyttöiän päätyttyä.
Materiaaliturvallisuustiedotteet
Käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata HP:n Web-sivustosta
osoitteesta
www.hp.com/go/msds
.
Kierrätysohjelma
HP tarjoaa yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa ja alueilla. HP
toimii myös yhteistyössä suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla
maailmassa. HP säästää luonnonvaroja myymällä suosituimpia tuotteitaan uudelleen. Lisätietoja
HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa
Lisätietoja HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
.
HP:n inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma
HP on sitoutunut ympäristönsuojeluun. HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma on
käytettävissä monissa maissa ja eri alueilla. Sen avulla voit kierrättää käytetyt tulostuskasetit ja
mustekasetit maksutta. Lisätietoja on Web-sivustossa osoitteessa
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
.
Energiankulutus - Energy Star
Tuotteen energiankulutus laskee merkittävästi ENERGY STAR® -tilassa, mikä säästää
luonnonvaroja ja rahaa vaikuttamatta haitallisesti tuotteen tulostustehoon. Tämä tuote on
mukana vapaaehtoisessa ENERGY STAR -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on edistää energiaa
säästävien toimistolaitteiden kehittämistä.
Tämä tuote täyttää ENERGY STAR -ohjelman (MOU v.3.0) vaatimukset. ENERGY STAR on
vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää energiaa säästävien
toimistotuotteiden kehittämistä.
Liite C
94
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices