HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 102
”Tulostuskasetti on väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
Mikäli tämä ilmoitus tulee näyttöön, tulostuskasetti on asennettu tulostimen
kasettivaunun väärälle puolelle. Korjaa ongelma kohdassa
”Tulostuskasetti on
väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
annettuja ohjeita noudattamalla.
”Tulostetaan varamustetilassa” -ilmoitus
Jos saat tämän virheilmoituksen,
noudata näitä ohjeita
.
Muut virheilmoitukset
Jos saat virheilmoituksen, noudata näitä ohjeita.
Ilmoitus paperin loppumisesta
Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, toimi kohdan
Paperi on lopussa
ohjeiden mukaan.
”Virhe kirjoitettaessa kohteeseen USB-portti” -ilmoitus
Tulostin ei ehkä saa asianmukaisia tietoja toisesta USB-laitteesta tai USB-
keskittimestä. Kytke tulostin suoraan tietokoneen USB-porttiin.
”Kaksisuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen ei onnistu”- tai
”Tulostin ei vastaa” -ilmoitus
Tiedonsiirtoyhteys tulostimen ja tietokoneen välillä ei välttämättä toimi, jos USB-
kaapeli on liian pitkä.
Jos tämä virheilmoitus tulee näyttöön, varmista, että USB-kaapeli on korkeintaan
kolme metriä pitkä.
Huomautus
Saat parhaat tulostustulokset käyttämällä USB 2.0
-yhteensopivaa kaapelia.
Tulostimen valot palavat tai vilkkuvat
Vilkkuvan valon merkitys
Virran merkkivalo vilkkuu
Jatka-valo vilkkuu
Molemmat valot vilkkuvat
Etupaneelin USB-portin merkkivalot vilkkuvat
Vilkkuvan valon merkitys
Tulostimen merkkivalot ilmaisevat laitteen tilan.
Luku 12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices