HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 102
HP Photosmart Express -ohjelmistoa ei ole asennettu
Painoit tulostimen Photosmart Express -painiketta, mutta tietokoneeseen ei ole
asennettu HP Photosmart Express -ohjelmistoa.
Tietokoneeseen on asennettava HP Photosmart Express -ohjelmisto, ennen kuin
Photosmart Express -painiketta voi käyttää. Aseta tulostimen mukana toimitettu HP:n
ohjelmisto-CD-levy levyasemaan. Asenna HP Photosmart Express -ohjelmisto
seuraamalla näytössä annettavia ohjeita.
Virheilmoitukset
Tulostuskasetin virheilmoitukset
Muut virheilmoitukset
Tulostuskasetin virheilmoitukset
Jos saat tulostuskasetin virheilmoituksen, noudata näitä ohjeita.
Väärä tulostuskasetti -viesti
Tulostin tulostaa ainoastaan, kun laitteeseen on asennettu asianmukaiset
tulostuskasetit. Jos näyttöön tulee tulostuskasettiin liittyvä virheilmoitus, yhtä tai
useampaa kasettia ei voi käyttää tulostimessa.
Ratkaise ongelma noudattamalla ohjeita kohdassa
Väärä tulostuskasetti
.
Ilmoitus tulostuskasettiongelmasta
Tulostin ei voi tulostaa, jos tulostuskasetit ovat viallisia tai jos niitä ei ole asennettu
oikein.
Jos saat tulostuskasettiongelmaa koskevan virheilmoituksen, ratkaise ongelma
noudattamalla kohdassa
Tulostuskasetti on viallinen, tai sitä ei ole asennettu oikein
olevia ohjeita.
”Tulostuskasetin vaunu on pysähtynyt” -ilmoitus
Jos tulostin pysähtyy asiakirjan tulostamisen aikana, noudata kohdassa
Tulostimen
toiminta on pysähtynyt
olevia ohjeita.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
85
Sample
This manual is suitable for devices