HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 102
Useimmat paperityypit
Jos valokuvassa on ylimääräinen reuna, kokeile jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
Kohdista tulostuskasetit
.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja tarkista, että valittu paperikoko vastaa sekä
valokuvan paperikokoa että tulostimeen ladatun paperin kokoa.
Varmista, että ongelma ei johdu lähdekuvasta. Jos esimerkiksi tulostat
skannattua kuvaa, varmista, että kuvaa ei ole skannattu vinossa.
Tarkista, että käyttämäsi sovellus tukee reunatonta tulostusta.
Valokuvapaperi, jossa on repäisynauha
Jos reuna on repäisynauhan alapuolella, poista repäisynauha.
Jos reuna on repäisynauhan yläpuolella, toimi seuraavasti:
Kohdista tulostuskasetit
.
Varmista, että ongelma ei johdu lähdekuvasta. Jos esimerkiksi tulostat
skannattua kuvaa, varmista, että kuvaa ei ole skannattu vinossa.
Luku 12
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices