HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 102
Haalistumia esiintyy valokuvan reunoilla
Varmista, ettei valokuvapaperi ole käpristynyt. Jos valokuvapaperi on käpristynyttä,
pistä se muovipussiin ja taivuta käpristymää varovasti vastakkaiseen suuntaan,
kunnes paperi on tasainen. Jos ongelma toistuu, käytä paperia, joka ei ole käpristynyt.
Katso valokuvapaperin käpristymisen estämistä koskevat lisätiedot kohdasta
Valokuvapaperin säilyttäminen ja käsittely
.
Haalistumia esiintyy valokuvan reunojen lähellä
kokeile seuraavaa:
Asenna tulostimeen
valokuvatulostuskasetti
ja kolmivärikasetti.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä
Tulostuslaatu
-asetukseksi
Suurin
mahdollinen dpi
.
Valokuvassa on ylimääräinen reuna
Useimmat paperityypit
Valokuvapaperi, jossa on repäisynauha
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
83
Jos kuvassa näkyy haalistumista noin 2,5–6,3 senttimetrin etäisyydellä kuvan reunoista,
Sample
This manual is suitable for devices