HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 102
Jos valokuvissa on vaaleita tai tummia vaakasuoria juovia, toimi seuraavasti:
1.
Puhdista
tulostuskasetit.
2.
Tulosta valokuva uudelleen.
3.
Jos asiakirjoissa näkyy vieläkin juovia,
kalibroi tulostuslaatu
.
Tulostuslaadun kalibroimista varten tulostimessa on oltava asennettuna sekä
valokuvatulostuskasetti että kolmivärikasetti.
4.
Tulosta valokuva uudelleen.
Kuva tulostuu vinosti
Varmista, että ongelma ei johdu lähdekuvasta. Jos esimerkiksi tulostat skannattua
kuvaa, varmista, että kuvaa ei ole skannattu vinossa.
Jos ongelma ei johdu lähdekuvasta, toimi seuraavasti:
1.
Poista syöttölokerosta kaikki paperit.
2.
Lisää paperi oikein syöttölokeroon.
3.
Tarkista, että paperiohjain on tiiviisti paperin reunaa vasten.
4.
Seuraa paperityypin mukaisia paperin lisäysohjeita.
Mustetahrat
Jos tulosteen takapuolelle on levinnyt mustetta tai paperit tarttuvat toisiinsa, toimi
seuraavasti:
Käytä HP:n valokuvapaperia.
Varmista, ettei valokuvapaperi ole käpristynyt. Jos valokuvapaperi on käpristynyt,
työnnä paperi muovipussiin ja taivuta kevyesti vastakkaiseen suuntaan, kunnes
paperi on oiennut.
Valokuva on osittain haalistunut
Valokuva saattaa haalistua reunoilta tai reunojen läheltä.
Haalistumia esiintyy valokuvan reunoilla
Haalistumia esiintyy valokuvan reunojen lähellä
Luku 12
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices