HP DeskJet D4100 user manual download (Page 83 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 102
Reunattoman tulostuksen ohjeet
Reunattomat valokuvat ja esitteet tulostat seuraavasti:
Varmista, että
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehden avattavassa
Paperikoko
-
luettelossa määritetty paperikoko vastaa paperilokerossa olevan paperin kokoa.
Valitse paperityyppi
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehden avattavasta
Paperityyppi
-luettelosta.
Kun tulostat harmaasävyisenä, valitse
Väri
-välilehden
Tulosta
harmaasävyisenä
kohdasta
Korkea laatu
.
Älä tulosta asiakirjoja ilman reunoja, jos laite on varamustetilassa. Tulostimessa
pitää aina olla asennettuna kaksi tulostuskasettia, jos tulostetaan reunattomia
asiakirjoja.
Lisätietoja on kohdassa
Varamustetila
.
Valokuvan vaaleassa osassa on juovia
Jos valokuvan vaaleassa alueessa (noin 63 millimetrin päässä kuvan toisesta pitkästä
reunasta) esiintyy vaaleita juovia, kokeile seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja:
Asenna tulostimeen
valokuvatulostuskasetti
.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä
Tulostuslaatu
-asetukseksi
Suurin
mahdollinen dpi
.
Valokuvassa on vaakasuoria juovia
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
81
Sample
This manual is suitable for devices