HP DeskJet D4100 user manual download (Page 82 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 102
Asiakirja tulostuu paperin laitaan tai vinoon
1.
Varmista, että paperi on asetettu syöttölokeroon oikein.
2.
Tarkista, että paperiohjain on tiiviisti paperin reunaa vasten.
3.
Tulosta asiakirja uudelleen.
Osa tulosteesta puuttuu, tai se tulostuu väärään paikkaan
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
ja vahvista seuraavat asetukset:
Välilehti
Asetus
Features
(Toiminnot)
Pysty tai Vaaka
: varmista, että paperin suunta
on oikea.
Koko
: varmista asianmukainen paperikoko.
Skaalaa paperikokoon
: Valitse tämä
vaihtoehto, jos haluat skaalata tekstin ja
grafiikan paperikokoon, joka on määritetty
vastaavassa avattavassa luettelossa.
Jos asiakirjan osia yhä puuttuu, tulostusohjelmiston asetukset ovat voineet korvata
tulostimen asetukset. Määritä oikeat tulostusasetukset tulostusohjelmistossa.
Kirjekuori tulostuu vinosti
1.
Työnnä läppä kirjekuoren sisään ennen kuin asetat kuoren tulostimeen.
2.
Varmista, että paperinohjain on tiiviisti paperin reunaa vasten.
3.
Tulosta kirjekuori uudelleen.
Asiakirja ei vastaa uusia tulostusasetuksia
Tulostimen asetukset voivat poiketa tulostusohjelmiston tulostusasetuksista. Määritä
oikeat tulostusasetukset sovelluksessa.
Reunattomien asiakirjojen ongelmat
Reunattoman tulostuksen ohjeet
Valokuvan vaaleassa osassa on juovia
Valokuvassa on vaakasuoria juovia
Kuva tulostuu vinosti
Mustetahrat
Valokuva on osittain haalistunut
Valokuvassa on ylimääräinen reuna
Luku 12
80
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices