HP DeskJet D4100 user manual download (Page 80 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 102
Etupaneelin USB-portin merkkivalot vilkkuvat
1
Yhteysvalo
2
Virhevalo
Merkkivalojen tila
Tehtävä
Yhteys- ja virhevalo vilkkuvat viiden
sekunnin ajan
Tulostimen ja kameran välinen yhteys
on katkennut kesken tulostuksen.
Tarkista USB-liitos.
Yhteysvalo palaa ja virhevalo vilkkuu
Kameraa ei ole asetettu oikeaan tilaan
kuvien siirtoa varten.
Vaihda kameran tilaa.
Yhteysvalo ei pala, mutta virhevalo palaa
Etuosan USB-porttiin on liitetty laite
(esimerkiksi hiiri), jota ei tueta.
Poista laite, jota ei tueta.
Tulostuslaatu on huono
Juovat sekä puuttuvat rivit
Tuloste on haalistunut
Tyhjien sivujen tulostuminen
Juovat sekä puuttuvat rivit
Jos tulostetuilta sivuilta puuttuu rivejä tai pisteitä tai niissä on juovia, tulostuskasettien
muste on vähissä tai ne pitää puhdistaa. Katso lisätiedot kohdista
Ohjeellisten
mustemäärien näyttäminen
ja
Tulostuskasettien automaattinen puhdistaminen
.
Tuloste on haalistunut
Tarkista, että kummankaan tulostuskasetin muste ei ole vähissä.
Lisätietoja on kohdassa
Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen
. Jos
tulostuskasetin muste on vähissä, saatat joutua vaihtamaan kasetin. Katso oikeat
osanumerot tulostimen mukana toimitetusta viiteoppaasta.
Tarkista, että musta tulostuskasetti on asennettu.
Luku 12
78
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices