HP DeskJet D4100 user manual download (Page 79 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 102
Haalistumia esiintyy valokuvan reunojen lähellä
kokeile seuraavaa:
Asenna tulostimeen
valokuvatulostuskasetti
ja kolmivärikasetti.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
, napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä
Tulostuslaatu
-asetukseksi
Suurin
mahdollinen dpi
.
Etupaneelin USB-portin ongelmat
Tulostimeen liitetyn digitaalikameran kuvat eivät tulostu
Etupaneelin USB-portin merkkivalot vilkkuvat
Tulostimeen liitetyn digitaalikameran kuvat eivät tulostu
On useita mahdollisia syitä, miksi tulostimeen liitetyn digitaalikameran valokuvat eivät
tulostu.
Digitaalikamera ei ole oikeassa tilassa valokuvien lataamista varten.
Tulostin ei tue kameran kuvatiedostomuotoa.
Kamerasta ei ole valittu tulostettavia valokuvia.
Tarkista, että digitaalikamera tallentaa kuvat tiedostomuodossa, jota HP Photosmart
-ohjelmisto tai muu kuvien tulostusohjelma tukee.
Ennen kuin liität digitaalikameran tulostimen etuosan USB-porttiin, valitse joitakin
kuvia kamerasta tulostettaviksi.
Lisätietoja HP Photosmart -ohjelmiston käytöstä on kohdassa HP Photosmart
-ohjelmiston ohje.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
77
Jos kuvassa näkyy haalistumista noin 2,5–6,3 senttimetrin etäisyydellä kuvan reunoista,
Sample
This manual is suitable for devices