HP DeskJet D4100 user manual download (Page 77 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 102
Värit ovat epätasaisia tai vääriä
Valokuvassa on vaakasuoria juovia
Valokuva on osittain haalistunut
Tarkista paperilokero
1.
Varmista, että valokuvapaperi on asetettu paperilokeroon tulostuspuoli alaspäin.
2.
Työnnä paperia eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.
3.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
Älä työnnä paperinohjainta niin lujaa, että paperiarkit taipuvat tai rypistyvät.
Tarkista tulostimen ominaisuudet
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
ja vahvista seuraavat asetukset:
Välilehti
Asetus
Features
(Toiminnot)
Koko
: sopiva paperikoko
Paperityyppi
: asianmukainen valokuvapaperi
Tulostuslaatu
:
Paras
tai
Suurin
mahdollinen dpi
Värit ovat epätasaisia tai vääriä
Jos valokuvien värit ovat epätasaisia tai vääriä, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Varmista, että kummankaan tulostuskasetin muste ei ole vähissä.
Lisätietoja on kohdassa
Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen
. Jos
kummankaan tulostuskasetin muste ei ole vähissä, jatka kohtaan 2.
2.
Kohdista
tulostuskasetit.
3.
Tulosta valokuva uudelleen.
4.
Jos värit näkyvät yhä epätasaisesti tai väärin, avaa
Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkuna
ja valitse
Väri
-välilehdestä
Lisää väriasetuksia
-painike.
5.
Muokkaa värejä
Lisää väriasetuksia
-valintaikkunan asetuksilla.
Valokuvassa on vaakasuoria juovia
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
75
Sample
This manual is suitable for devices