HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 102
Jos Jatka-merkkivalo ei vilku, jatka asiakirjan tulostamista.
Mikäli Jatka-merkkivalo vilkkuu, käy HP:n teknisen tuen sivustossa osoitteessa
www.hp.com/support
.
Tulostuskasetti on viallinen, tai sitä ei ole asennettu oikein
Tulostin ei voi tulostaa, jos tulostuskasetit ovat viallisia tai jos niitä ei ole asennettu
oikein.
Ongelman ratkaiseminen
1.
Avaa tulostimen kansi.
2.
Toimi jollakin seuraavista tavoista:
Jos näytössä näkyy virheilmoitus, poista tulostuskasetti, jonka nimi
ilmoitetaan virheilmoituksessa. Siirry vaiheeseen 3.
Ellei näytössä ole virheilmoitusta, poista kaikki tulostuskasetit ja asenna ne
uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa
Asennusohjeet
.
Ellei tämä poista virhettä, jatka vaiheeseen 3.
3.
Puhdista tulostuskasetti
manuaalisesti
.
4.
Aseta tulostuskasetti takaisin tulostimeen ja sulje kansi.
Ellei tämä poista virhettä, tulostuskasetti on viallinen ja se pitää vaihtaa.
Huomautus
Voit tulostaa yhdellä tulostuskasetilla varamustetilassa, jos
vaihtokasettia ei ole saatavilla. Lisätietoja on kohdassa
Varamustetila
.
5.
Ellei virhe ole vieläkään poistunut, käy HP:n teknisen tuen sivustossa osoitteessa
www.hp.com/support
.
”Tulostetaan varamustetilassa” -ilmoitus
Jos tulostin havaitsee, että vain yksi tulostuskasetti on asennettuna, laite siirtyy
varamustetilaan. Tässä tilassa käyttäjä voi tulostaa yhden tulostuskasetin avulla,
jolloin tulostimen toiminta hidastuu ja tulosten laatu kärsii.
Jos näyttöön tulee varamustetilaa koskeva ilmoitus ja tulostimessa on kaksi kasettia,
varmista, että suojamuoviteippi on poistettu kummastakin tulostuskasetista. Jos
muoviteippi peittää tulostuskasetin kontaktipinnat, tulostin ei havaitse kasettia.
”Tulostuskasetti on väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
Mikäli tämä ilmoitus tulee näyttöön, tulostuskasetti on asennettu tulostimen
kasettivaunun väärälle puolelle.
Kolmivärikasetti asennetaan aina kasettivaunun vasemmanpuoleiseen kasettipaikkaan.
Musta tulostuskasetti tai valokuvatulostuskasetti asennetaan kasettivaunun
oikeanpuoleiseen kasettipaikkaan.
Valokuvat eivät tulostu oikein
Tarkista paperilokero
Tarkista tulostimen ominaisuudet
Luku 12
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices