HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 102
Lisätietoja on kohdassa
Asennusohjeet
.
3.
Varmista, että kolmivärikasetti on asennettu vaunun vasemmalle puolelle ja että
musta tulostuskasetti sekä valokuvatulostuskasetti ovat vaunun oikealla puolella.
4.
Tarkista ja selvitä mahdolliset paperitukokset.
Lisätietoja on kohdassa
Paperitukokset
.
5.
Sulje tulostimen kansi.
6.
Liitä virtajohto tulostimen takaosaan ja kytke sitten virta tulostimeen.
Jos Jatka-merkkivalo ei vilku, jatka asiakirjan tulostamista.
Jos Jatka-valo vilkkuu,paina
Jatka
-painiketta.
Jos valo jatkaa vilkkumista,toista vaiheet.
Tulostuskasetteihin liittyvät ongelmat
Väärä tulostuskasetti
Tulostuskasetti on viallinen, tai sitä ei ole asennettu oikein
”Tulostetaan varamustetilassa” -ilmoitus
”Tulostuskasetti on väärässä kasettipaikassa” -ilmoitus
Väärä tulostuskasetti
Tulostin tulostaa ainoastaan, kun laitteeseen on asennettu asianmukaiset
tulostuskasetit.
Tulostuskasettien oikeellisuuden varmistaminen
1.
Avaa tulostimen kansi.
2.
Lue kasetin päälle merkitty valintanumero.
1
Valintanumerotarra
2
Takuuaika
3.
Tutustu tulostimen yhteydessä käytettävissä olevien tulostuskasettien luetteloon.
a.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
b.
Napsauta
Arvioitu musteen taso
-välilehteä.
c.
Valitse
Värikasetin tiedot
-painike ja näytä tulostuskasettien
valintanumeroiden luettelo.
Tulostuskasettien numerot voidaan tarkistaa myös tulostimen mukana
toimitetusta hakuoppaasta.
4.
Tarkista tulostuskasettiin merkitty takuuaika.
5.
Jos tulostuskasetin valintanumero on väärä tai jos takuu on rauennut, asenna
uusi tulostuskasetti. Lisätietoja on kohdassa
Asennusohjeet
.
6.
Sulje tulostimen kansi.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
73
Sample
This manual is suitable for devices