HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 102
Syöttölokero on tyhjä
Syöttölokerossa on paperia
1.
Tarkista seuraavat asiat:
Syöttölokerossa on riittävästi paperia (vähintään kymmenen arkkia).
Syöttölokerossa ei ole liikaa paperia.
Paperipino koskettaa syöttölokeron takaseinää.
2.
Työnnä paperinohjainta siten, että se tulee tiiviisti paperin reunaa vasten.
3.
Jatka tulostusta painamalla
Jatka
-painiketta.
Syöttölokero on tyhjä
1.
Lisää syöttölokeroon paperia.
2.
Jatka tulostusta painamalla
Jatka
-painiketta.
Tulostin tulostaa useille arkeille kerralla
Jos tulostin tulostaa kerralla useille arkeille, tarkista seuraavat asiat.
Paperin paino
Paperi on voitu lisätä lokeroon väärin
Paperin paino
Laite saattaa tulostaa usealle arkille kerrallaan, jos paperin paino on pienempi kuin
suositeltu
paperin paino
. Käytä suositusten mukaista paperia.
Paperi on voitu lisätä lokeroon väärin
Tulostin saattaa tulostaa useita arkkeja kerralla, mikäli paperi on asetettu liian kauas
tulostimen takaosaan, tai jos paperinohjain ei ole tiiviisti paperia vasten. Aseta paperi
uudelleen paperilokeroon, työnnä sitä, kunnes tunnet esteen tulevan vastaan ja vedä
sitten paperinohjain tiiviisti paperipinoa vasten.
Laite saattaa tulostaa useille arkeille kerralla, jos tulostimessa on monentyyppistä
paperia. Esimerkiksi niin, että valokuvapaperin joukossa on tavallista paperia.
Tyhjennä paperilokero ja lataa siihen pelkästään nykyisessä tulostustyössä
käytettävää paperia.
Tulostimen toiminta on pysähtynyt
Jos tulostimen toiminta lakkaa asiakirjan tulostamisen yhteydessä, paina Jatka-
painiketta. Mikäli tulostin ei aloita tulostamista, nosta tulostimen kansi ja irrota
virtajohto tulostimen takaosasta.
Varoitus
Tarkista ensin, onko tulostimessa irtonaisia tai särkyneitä osia.
Mikäli irtonaisia tai särkyneitä osia on, siirry osoitteeseen
www.hp.com/support
.
Jos taas irronneita tai särkyneitä osia ei löydy, toimi seuraavasti.
1.
Poista mahdolliset toiminnan esteet, kuten pakkausteippi tai -materiaalit, jotka
estävät tulostuskasettien edestakaisen liikkeen.
2.
Varmista, että tulostuskasetit on asennettu asianmukaisesti kasettivaunuun.
Luku 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices