HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 102
6.
Mikäli paperitukosta ei voi selvittää tulostimen takaa, nosta tulostimen kansi ylös,
poista paperitukos tulostimen etuosasta ja laske kansi takaisin alas.
Varoitus
Poista paperitukos varovasti, sillä tulostin voi vaurioitua, kun
paperitukos poistetaan etukautta.
7.
Kytke tulostimeen virta ja paina sitten
Jatka
-painiketta.
8.
Tulosta asiakirja uudelleen.
Huomautus
Jos paperitukoksia esiintyy usein, kokeile tulostaa hieman
paksummalle paperille. Katso lisätietoja papereiden painoista kohdasta
Tulostimen tekniset tiedot
.
Paperinsyöttöongelmat
Tulostimen paperinsyöttö ei toimi
Tulostin työntää paperit ulos
Paperi on lopussa
Tulostin tulostaa useille arkeille kerralla
Tulostimen paperinsyöttö ei toimi
Kokeile seuraavia ratkaisuja.
Vähennä arkkeja syöttölokerosta.
Poista paperi ja lisää se syöttölokeroon uudelleen.
Käytä eri paperia.
Tulostin työntää paperit ulos
Jos tulostin työntää paperin ulos, kokeile seuraavaa.
Tarkista, että muovinen suojateippi on poistettu tulostuskaseteista.
Jos tulostat reunatonta asiakirjaa ja Jatka-valo vilkkuu, yrität ehkä tulostaa
reunatonta asiakirjaa, vaikka tulostimeen on asennettu ainoastaan musta
tulostuskasetti. Aina kun tulostat reunatonta asiakirjaa, pidä kolmivärikasetti sekä
musta tulostuskasetti tai valokuvatulostuskasetti asennettuna tulostimessa.
Paperi on lopussa
Valitse tilanteen edellyttämät toimenpiteet.
Syöttölokerossa on paperia
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
71
Sample
This manual is suitable for devices