HP DeskJet D4100 user manual download (Page 64 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 102
Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen
Tarkasta tulostimeen asennettujen tulostuskasettien arvioidut mustetasot seuraavasti.
1.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
2.
Napsauta
Arvioitu musteen taso
-välilehteä.
Huomautus
Mikäli tulostuskasetit ovat olleet käytössä ennen tulostimeen
asentamista, arvioitu mustetaso ei näy Arvioitu musteen taso -välilehdessä.
Arvioitu musteen taso -välilehdessä on myös tulostuskasettien tilaustiedot. Voit
näyttää nämä tiedot napsauttamalla
Värikasetin tiedot
-painiketta.
Tulostimen rungon huoltaminen
HP Deskjet ruiskuttaa mustetta paperille hienojakoisena sumuna, joten mustetahroja
syntyy väistämättä.
Tahrojen tai kuivuneen musteen poistaminen ulkopinnasta
1.
Katkaise HP Deskjet -laitteesta virta ja irrota virtajohto.
2.
Pyyhi HP Deskjet -laitteen ulkopinta puhtaaksi vedellä kostutetulla pehmeällä
kankaalla.
Varoitus
Älä käytä mitään puhdistusaineita. Kodin puhdistus- ja pesuaineet
voivat vahingoittaa tulostimen pintaa. Älä päästä tulostimen sisään nesteitä.
Älä voitele metallikiskoa, jota pitkin kasettivaunu liukuu. Vaunun liikkuessa
edestakaisin kuuluu ääntä. Tämä on normaalia.
Musteen poistaminen iholta ja vaatteista
Poista muste iholta ja vaatteista seuraavien ohjeiden mukaan:
Pinta
Menetelmä
Iho
Pese likaantunut alue hankaavalla pesuaineella.
Valkoinen kangas
Käytä pesuun
kylmää
vettä ja kloorivalkaisuainetta.
Värillinen kangas
Käytä pesuun
kylmää
vettä ja vaahtoavaa
ammoniakkia.
Varoitus
Käytä musteen poistamiseen kankaasta aina kylmää vettä. Lämmin
tai kuuma vesi saattaa kiinnittää musteen kankaaseen.
Tulostuskasettien manuaalinen puhdistaminen
Jos HP Deskjet -tulostinta käytetään pölyisessä ympäristössä, tulostuskasetin
kosketuspintoihin saattaa kertyä likaa. Tulostetuilla sivuilla saattaa lian vuoksi näkyä
mustejuovia tai sivuilta voi puuttua viivoja. Ongelman voi korjata puhdistamalla
tulostuskasetin liitinpinnat manuaalisesti.
Luku 11
62
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices