HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 102
1
Poista muoviteippi
Varoitus
Älä koske tulostuskasetin mustesuuttimiin tai kupariliitäntöihin.
Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa tukkeumia, musteongelmia tai
kontaktihäiriöitä. Älä poista kupariliuskoja. Ne ovat sähkönjohtimia.
7.
Työnnä tulostuskasettia kasettivaunuun loivassa kulmassa, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
8.
Sulje tulostimen kansi.
Kohdista
tulostuskasetit parhaan tulostuslaadun takaamiseksi.
Katso uusien tulostuskasettien säilyttämistä koskevat lisätiedot kohdasta
Tulostuskasettien huoltaminen
.
Lisätietoja tyhjien tulostuskasettien kierrätyksestä on kohdassa
HP:n inkjet-
tarvikkeiden kierrätysohjelma
.
Varoitus
Pidä uudet ja käytetyt kasetit poissa lasten ulottuvilta.
Tulostuskasettien kohdistaminen
Voit varmistaa parhaimman tulostuslaadun kohdistamalla tulostuskasetit niiden
asentamisen jälkeen.
Tulostimen kohdistaminen
1.
Lisää paperilokeroon Letter- tai A4-kokoista käyttämätöntä valkoista paperia.
2.
Avaa tulostimen
Työkalut
.
Luku 11
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices