HP DeskJet D4100 user manual download (Page 61 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 102
1
Valintanumerotarra
Tulostimen käyttöopas: tulostimen hakuoppaassa on tulostuskasettien
valintanumeroiden luettelo.
Värikasetin tiedot -valintaikkuna: näytä tulostuskasettien valintanumeroluettelo
avaamalla tulostimen
Työkalut
-toiminto, napsauttamalla
Arvioitu musteen taso
-välilehteä ja valitsemalla
Värikasetin tiedot
-painike.
Varamustetila
Tulostinta voi käyttää, vaikka siinä olisi vain yksi tulostuskasetti. Lisätietoja on
kohdassa
Varamustetila
.
Asennusohjeet
Tulostuskasetin asentaminen
1.
Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
2.
Lisää paperilokeroon Letter- tai A4-kokoista valkoista paperia.
3.
Avaa tulostimen kansi.
4.
Odota, kunnes kasettivaunu on siirtynyt tulostimen oikeaan reunaan ja on
paikallaan liikkumatta.
5.
Paina tulostuskasettia alaspäin ja vedä se ulos kasettivaunusta.
6.
Ota vaihtokasetti pakkauksestaan ja poista varovasti muoviteippi. Pidä
tulostuskasettia siten, että kupariset kosketuspinnat osoittavat alaspäin ja kohti
tulostinta.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
59
Sample
This manual is suitable for devices