HP DeskJet D4100 user manual download (Page 6 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 102
1
Tervetuloa
Tervetuloa lukemaan HP Deskjet D4100 series -ohjetta. Seuraavassa taulukossa
olevat tiedot auttavat löytämään toimintaohjeita. Tiedonhaussa voi käyttää myös
vasemmalla olevaa sisällysluetteloruutua.
Osa
Kuvaus
Erikoisominaisuudet
Tietoa tulostimen erikoisominaisuuksista.
Perustietoja
Ohjeita tulostimen käytöstä ja tulostuskasettien
käytöstä ja vaihtamisesta.
Tulostimeen yhdistäminen
Tietoja tietokoneen liittämisestä tulostimeen.
Valokuvien tulostaminen
Tietoja kuvien tulostamisesta, kuvien ulkoasun
muokkaamisesta ennen tulostusta,
valokuvatulostuskasetin asentamisesta,
valokuvapaperin säilyttämisestä ja käsittelystä sekä
kuvien jakamisesta ystävien ja sukulaisten kanssa.
Valokuvien tulostaminen
digitaalikamerasta
Tietoja kuvien siirtämisestä ja tulostamisesta
digitaalikamerasta käyttämällä tulostimen etupaneelin
USB-porttia.
Tulostaminen Photosmart
Express -painikkeen avulla
Avaa HP Photosmart Express -ohjelmisto ja siirry HP:n
kuvankäsittelytoimintoihin.
Muiden asiakirjojen
tulostaminen
Tietoa monenlaisten asiakirjojen tulostamisesta,
mukaan lukien sähköposti, onnittelukortit, kirjekuoret,
tarrat, julisteet, vihkot, kalvot ja silitettävä materiaali.
Tulostusvihjeet
Tietoja tulostuksen pikavalinnoista, paperityypin
valinnasta, tulostustarkkuuden muuttamisesta,
sivujärjestyksen asettamisesta, usean sivun
tulostamisesta yhdelle arkille, asiakirjan esikatselusta
ja kaksipuolisesta tulostuksesta.
Tulostinohjelmisto
Tietoja HP Deskjet -tulostimen muuttamisesta
oletustulostimeksi, tulostuksen oletusasetusten
määrittämisestä ja tulostinohjelmiston päivitysten
lataamisesta.
4
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices