HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 102
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille
Tulostinohjelmiston avulla voit tulostaa useita asiakirjan sivuja yhdelle paperiarkille.
Tulostinohjelmisto muuttaa asiakirjan tekstin ja kuvien koon automaattisesti siten, että
ne mahtuvat tulostettavalle sivulle.
Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Valitse avattavasta
Sivua arkille
-luettelosta se sivujen lukumäärä, jonka haluat
tulostaa kullekin paperiarkille.
4.
Valitse sivujen asettelu avattavasta
Sivujärjestys
-luettelosta.
Sivujärjestyksen esikatseluikkuna näkyy Features (Ominaisuudet) -välilehden
yläosassa.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Asiakirjan koon muuttaminen
Tulostinohjelmistolla asiakirja tulostetaan sen muotoilumäärityksistä poikkeavan
kokoiselle paperille. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin, kun oikeankokoista paperia
ei ole.
Esimerkiksi, jos olet tehnyt asiakirjan Letter-kokoiselle arkille, mutta kyseistä
paperikokoa ei olekaan saatavana, voit käyttää tulostuksessa sellaista paperia, jota
sinulla on.
Asiakirjan koon muuttaminen eri paperikokoa varten
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Napsauta
Skaalaa paperikokoon
ja valitse haluamasi uusi paperikoko
avattavasta luettelosta.
Käytettävä paperikoko on siis se, jolle asiakirja todellisuudessa tulostetaan, ei se,
jolle asiakirja on muotoiltu.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Tulostuksen esikatselu
Tarkasta tuloste tietokoneen näytössä käyttämällä tulostuksen esikatselua ennen
asiakirjan tulostamista. Jos tuloste ei näytä siltä, miltä sen pitäisi, peruuta tulostustyö
ja muokkaa tulostusasetuksia tarpeen mukaan.
Tulostettavan asiakirjan esikatselu
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet)- tai
Väri
-välilehteä.
3.
Lisää valintamerkki
Näytä tulostuksen esikatselu
-ruutuun.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
51
Sample
This manual is suitable for devices