HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 102
Tulosta harmaasävyinä
Harmaasävyinen tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Väri
-välilehteä.
3.
Napsauta
Harmaasävytulostus
.
4.
Valitse jokin vaihtoehto avattavasta
Harmaasävytulostus
-luettelosta.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Sivujärjestyksen määrittäminen
Sivujärjestys määrää monisivuisten asiakirjojen sivujen tulostusjärjestyksen.
Sivujärjestyksen asettaminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Lisäasetukset
-välilehteä.
3.
Valitse
Asiakirjan asetukset
ja sitten
Asetteluvaihtoehdot
.
4.
Valitse seuraavista
Sivujärjestys
-vaihtoehdoista:
Edestä taakse
: Asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu viimeiseksi. Tämä
asetus säästää aikaa, koska tulostettuja sivuja ei tarvitse järjestellä
uudelleen. Tämä asetus soveltuu useimpien asiakirjojen tulostamiseen.
Takaa eteen
: asiakirjan viimeinen sivu tulostuu viimeiseksi.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Mukautetun paperikoon määrittäminen
Mukautettu paperikoko
-valintaikkunan avulla voit tulostaa normaalikoosta
poikkeavalle paperille.
Huomautus
Tämä ominaisuus ei ole valittavissa kaikkien paperityyppien
yhteydessä.
Mukautetun paperikoon määrittäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Valitse avattavasta
Koko
-luettelosta
Mukautettu
.
Näyttöön avautuu Mukautettu paperikoko -valintaikkuna.
4.
Kirjoita mukautetun paperikoon nimi
Nimi
-ruutuun.
5.
Kirjoita mukautetun paperikoon mitat
Leveys
- ja
Pituus
-ruutuihin.
Vähimmäis- ja enimmäismitat näkyvät leveyden ja pituuden alapuolella.
6.
Valitse mittayksikkö:
Tuuma
tai
Millimetri
.
7.
Tallenna mukautettu paperikoko valitsemalla
Tallenna
.
8.
Sulje
Mukautettu paperikoko
-valintaikkuna valitsemalla
OK
.
9.
Mukautettua paperikokoa käytetään valitsemalla sen nimi avattavasta
Koko
-
luettelosta.
Luku 9
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices