HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 102
3.
Napsauta tulostimeen lataamaasi paperityyppiä avattavasta
Paperityyppi
-
luettelosta.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta työhön soveltuva
tulostuslaatuasetus.
Tulostustarkkuus
Tulostinohjelmisto näyttää tulostustarkkuuden pisteinä tuumaa kohti (dpi). Dpi
vaihtelee tulostinohjelmistossa valitsemasi paperityypin ja tulostuslaadun mukaan.
Tulostustarkkuuden näyttäminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Napsauta tulostimeen lataamaasi paperityyppiä avattavasta
Paperityyppi
-
luettelosta.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta projektiin soveltuva
tulostuslaatuasetus.
5.
Napsauta
Resolution
(Resoluutio) -painiketta, jolloin saat näkyviin
tulostustarkkuuden dpi:n.
Suurin mahdollinen dpi
Valitse Suurin mahdollinen dpi -tila, kun haluat tulostaa laadukkaita, teräviä kuvia.
Suurin mahdollinen dpi -tilasta on eniten hyötyä, kun sitä käytetään laadukkaiden
kuvien kuten digitaalisten valokuvien tulostukseen. Kun valitset Suurin mahdollinen
dpi -asetuksen, tulostinohjelmisto näyttää optimoidut pisteet tuumaa kohti (dpi), jotka
HP Deskjet tulostaa.
Suurin mahdollinen dpi -tilassa tulostaminen kestää kauemmin kuin muilla asetuksilla
tulostaminen. Se vaatii myös paljon levytilaa.
Huomautus
Tulostuslaatu paranee entisestään, jos tulostimeen on asennettu
myös valokuvatulostuskasetti. Valokuvatulostuskasetti voidaan ostaa erikseen,
mikäli sitä ei ole toimitettu HP Deskjet -laitteen mukana.
Tulostaminen Suurin mahdollinen dpi -tilassa
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Valitse avattavasta
Paperityyppi
-luettelosta
Lisää
ja sitten haluamasi
paperityyppi.
4.
Valitse avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta
Suurin mahdollinen dpi
.
Huomautus
HP Deskjet -tulostimen käyttämän suurimman mahdollisen
dpi:n saa näkyviin napsauttamalla
Resolution
(Resoluutio).
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
49
Sample
This manual is suitable for devices