HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 102
Julkaisujen tulostus
Käytä Julkaisujen tulostus -asetusta, jos haluat tulostaa laadukkaita asiakirjoja. Näitä
ovat esimerkiksi seuraavat:
Kirjeet
Esitteet
Kalvot
Paperityypin valitseminen
HP suosittelee, että erittäin laadukkaita asiakirjoja tulostettaessa tulosteelle valitaan
jokin tietty paperityyppi.
Tietyn paperityypin valitseminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Napsauta
Lisää
avattavassa
Paperityyppi
-luettelossa ja valitse haluamasi
paperityyppi.
4.
Valitse
OK
.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Tulostusnopeuden tai -laadun muuttaminen
HP Deskjet valitsee automaattisesti tulostuslaadun ja -nopeuden asetuksen valitun
paperityyppiasetuksen mukaan. Tulostuslaatuasetusta muuttamalla voi myös
mukauttaa tulostusnopeutta ja -laatua.
Tulostuslaatuasetukset
Nopea vedos
-asetus tulostaa vedoslaatuisen tulosteen mahdollisimman
nopeasti ja käyttää vähiten mustetta.
Nopea normaali
-asetus tulostaa laadukkaamman tulosteen kuin Nopea vedos
-asetus, ja tulostus on nopeampaa, kuin Normaali-asetusta käytettäessä.
Normaali
-asetuksessa tulostuslaatu ja -nopeus ovat parhaiten tasapainossa.
Tämä asetus sopii useimmille asiakirjoille.
Paras
-asetuksessa laatu ja nopeus ovat parhaiten tasapainossa, joten asetusta
voi käyttää laadukkaisiin tulosteisiin. Paras-asetuksella laite tulostaa useimmat
asiakirjat hitaammin kuin Normaali-asetuksella.
Suurin mahdollinen dpi
optimoi pisteet tuumaa kohti (dots per inch, dpi), jotka
HP Deskjet tulostaa. Suurin mahdollinen dpi -tilassa tulostaminen kestää
kauemmin kuin muilla asetuksilla tulostaminen. Se vaatii myös paljon levytilaa.
Lisätietoja on kohdassa
Suurin mahdollinen dpi
.
Tulostuslaadun ja -nopeuden valitseminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
Luku 9
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices