HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 102
9
Tulostusvihjeet
Säästä aikaa
Käytä
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehteä.
Määritä
järjestys
, jossa sivut tulostetaan.
Säästä rahaa
Valitse
Nopea, taloudellinen tulostus
.
Tulosta
useita sivuja yhdelle arkille
.
Tulosta
harmaasävyisenä
.
Tulosta
kaksipuolinen asiakirja
.
HP:n tavallinen valokuvapaperi
säästää rahaa ja mustetta valokuvatulostuksessa.
Paranna tulosteiden laatua
Esikatsele
asiakirja ennen sen tulostamista.
Käytä tulostuksessa
mukautettua paperikokoa
.
Valitse oikea
paperityyppi
.
Muuta
tulostusnopeutta tai -laatua
.
Tarkista
tulostustarkkuus
.
Paras tulostustarkkuus saavutetaan
Suurin mahdollinen dpi
-asetuksella.
Muuta asiakirjan kokoa
tarpeen mukaan.
Tulostuksen pikavalinnat
Tulostuksen pikavalintoja voi käyttää tulostukseen useimmin käytetyillä asetuksilla.
Tulostinohjelmistossa on useita erityisesti suunniteltuja tulostuksen pikavalintoja, jotka
näkyvät Tulostuksen pikavalinnat -luettelossa.
Huomautus
Kun valitset tulostuksen pikavalinnan, sopivat tulostusasetukset
avautuvat näyttöön automaattisesti. Voit jättää ne ennalleen tai muuttaa niitä.
Tulostuksen pikavalintojen käyttäminen
Tulostuksen pikavalinnat -välilehdessä voi määrittää asetukset seuraaviin toimintoihin:
Tavallinen tulostus
Valokuvatulostus, reunaton
Valokuvatulostus, valkeat reunat
Nopea, taloudellinen tulostus
Julkaisujen tulostus
Kaksipuolinen tulostus
Voit myös
luoda
omia tulostuksen pikavalintoja.
Tulostuksen pikavalintojen luominen
Tulostuksen pikavalinnat -luettelossa näkyvien pikavalintojen lisäksi voit luoda omia
tulostuksen pikavalintoja.
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices