HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 102
5.
Napsauta
Valitse osat
-painiketta.
6.
Tarkista, että osien lukumäärä vastaa julisteen arkkien lukumäärää ja napsauta
sitten
OK
.
7.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Silitettävien siirtokuvien tulostaminen
Ohjeita
Kun tulostat peilikuvan, teksti ja kuvat tulostuvat vaakasuuntaisena peilikuvana
verrattuna tietokoneen näytössä näkyvään kuvaan.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 12 silitettävää siirtokuvaa.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta silitettävä siirtopaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on
oltava alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Luku 8
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices