HP DeskJet D4100 user manual download (Page 45 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 102
Julisteiden tulostaminen
Ohjeita
Julistetulostuksen yhteydessä julisteen osat järjestetään automaattisesti omille
arkeilleen, jotka voidaan liittää yhteen. Kun julisteen osat on tulostettu, tasaa
arkkien reunat ja teippaa arkit kiinni toisiinsa.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 100 paperiarkkia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat
tulostusasetukset:
Paperityyppi
:
Tavallinen paperi
Suunta
:
Pysty
tai
Vaaka
Koko
: sopiva paperikoko.
3.
Valitse
Lisäasetukset
-välilehti ja napsauta sitten
Tulostimen ominaisuudet
-painiketta.
4.
Valitse avattavasta
Julistetulostus
-luettelosta arkkien määrä julistetta varten.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
43
Sample
This manual is suitable for devices