HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 102
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Kaksipuolinen tulostus
.
4.
Valitse avattavasta
Tulosta molemmat puolet
-luettelosta toinen seuraavista
sidontavaihtoehdoista:
Vasemman reunan sidonta
Oikean reunan sidonta
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
6.
Kun kehote tulee näyttöön, lataa tulostetut sivut paperilokeroon oheisen kuvan
esittämällä tavalla.
7.
Tulosta vihko loppuun valitsemalla
Jatka
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Luku 8
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices