HP DeskJet D4100 user manual download (Page 42 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 102
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Valitse
Reunaton tulostus
-valintaruutu, jos tulostat esitteitä ilman reunuksia.
4.
Määritä seuraavat tulostusasetukset:
Tulostuslaatu
:
Paras
Paperityyppi
: valitse
Lisää
ja sitten haluamasi HP inkjet -paperi
Suunta
:
Pysty
tai
Vaaka
Koko
: sopiva paperikoko
Kaksipuolinen tulostus
:
Manuaalinen
.
Lisätietoja on kohdassa
Kaksipuolinen tulostus
.
5.
Tulosta valitsemalla
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Korttien tulostaminen
Onnittelukortit
Avaa taitetut kortit ja aseta ne syöttölokeroon.
Parhaat tulokset saat käyttämällä HP:n onnittelukorttipaperia.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 20 korttia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Erota onnittelukortit toisistaan ilmastamalla ja aseta niiden reunat kohdakkain.
4.
Aseta kortit syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
5.
Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
6.
Työnnä paperinohjainta siten, että se tulee tiiviisti korttien reunaa vasten.
Luku 8
40
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices