HP DeskJet D4100 user manual download (Page 41 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 102
Kalvojen tulostaminen
Ohjeita
Paras tulos saavutetaan käyttämällä HP Premium Inkjet -kalvoa.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 30 kalvoa.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta kalvot lokeron oikealle puolelle. Kalvojen tulostuspuolen on oltava alaspäin
ja tarranauhan on osoitettava ylös ja kohti tulostinta.
4.
Työnnä kalvot varovasti tulostimeen, kunnes ne ovat paikoillaan. Varmista, että
tarranauhat eivät takerru toisiinsa.
5.
Työnnä paperiohjain tiiviisti kalvoja vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Julkaisujen tulostus
ja määritä
seuraavat tulostusasetukset:
Paperityyppi
: Napsauta
Lisää
ja sen jälkeen haluamasi kalvo.
Paperikoko
: sopiva paperikoko
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Esitteiden tulostaminen
Ohjeita
Älä tulosta reunattomia esitteitä, jos tulostin on varamustetilassa. Tulostimessa
pitää aina olla kaksi tulostuskasettia.
Lisätietoja on kohdassa
Varamustetila
.
Avaa tiedosto ohjelmassa ja määritä esitteen koko. Varmista, että koko vastaa
paperikokoa, jolle haluat esitteen tulostaa.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 20 arkkia esitepaperia.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
39
Sample
This manual is suitable for devices