HP DeskJet D4100 user manual download (Page 40 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 102
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
CD-/DVD-painatusten tulostaminen
Huomautus
Tämä toiminto ei ehkä ole saatavana maassasi tai alueellasi.
Ohjeita
Uusimmat tulostusvinkit näkyvät CD-/DVD-painatukseen liittyvissä ohjeissa.
Älä syötä CD-/DVD-painatusta tulostimen läpi useammin kuin kerran, jotta
tulostin ei vahingoittuisi.
CD-/DVD-painatuksen tulee peittää koko tausta-arkki, eikä rakoja saa olla. Jos
CD-/DVD-painatuksen suojaava tausta-arkki irrotetaan ennen tulostusta, tulostin
voi vahingoittua.
Älä käytä CD-/DVD-painatusarkkia, joka on irtoamassa suojaavasta tausta-
arkista tai joka on ryppyinen, kiertynyt tai muulla tavalla vahingoittunut.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 1 arkki CD-/DVD-painatuspaperia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta yksi CD-/DVD-painatusarkki syöttölokeron oikealle puolelle.
Tulostuspuolen on oltava alaspäin.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä tulostusasetukset alla
esitetyssä järjestyksessä:
Koko
:
5 x 7 tuumaa
Paperityyppi
: napsauta
Lisää
,
Erikoispaperit
ja
HP:n CD-/DVD-painatus
Tulostuslaatu
:
Paras.
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Luku 8
38
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices