HP DeskJet D4100 user manual download (Page 4 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 102
9
Tulostusvihjeet
...................................................................................................
46
Tulostuksen pikavalinnat
......................................................................................
46
Nopea, taloudellinen tulostus
................................................................................
47
Paperityypin valitseminen
.....................................................................................
48
Tulostusnopeuden tai -laadun muuttaminen
.........................................................
48
Tulostustarkkuus
..................................................................................................
49
Suurin mahdollinen dpi
.........................................................................................
49
Tulosta harmaasävyinä
.........................................................................................
50
Sivujärjestyksen määrittäminen
............................................................................
50
Mukautetun paperikoon määrittäminen
.................................................................
50
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille
..............................................
51
Asiakirjan koon muuttaminen
...............................................................................
51
Tulostuksen esikatselu
.........................................................................................
51
Kaksipuolinen tulostus
..........................................................................................
52
Sidotut kaksipuoliset asiakirjat
..............................................................................
52
10
Tulostinohjelmisto
..............................................................................................
54
HP Deskjet -laitteen määrittäminen oletustulostimeksi
.........................................
54
Aseta tulostuksen oletusasetukset
.......................................................................
54
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
...............................................................
55
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
.............................................................................
56
Musteen tila -ikkuna
..............................................................................................
56
Tulostimen ohjelmistopäivitysten lataaminen
........................................................
56
11
Huolto
..................................................................................................................
58
Tulostuskasettien asentaminen
............................................................................
58
Tulostuskasettien kohdistaminen
..........................................................................
60
Tulostuskasettien automaattinen puhdistaminen
..................................................
61
Tulostuslaadun kalibroiminen
...............................................................................
61
Testisivun tulostaminen
........................................................................................
61
Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen
...............................................................
62
Tulostimen rungon huoltaminen
...........................................................................
62
Musteen poistaminen iholta ja vaatteista
..............................................................
62
Tulostuskasettien manuaalinen puhdistaminen
....................................................
62
Tulostuskasettien huoltaminen
.............................................................................
63
Tulostimen Työkalut-toiminto
................................................................................
65
12
Vianmääritys
.......................................................................................................
66
Asennusongelmat
.................................................................................................
66
Tulostin ei tulosta
..................................................................................................
68
Paperitukokset
......................................................................................................
70
Paperinsyöttöongelmat
.........................................................................................
71
Tulostimen toiminta on pysähtynyt
.......................................................................
72
Tulostuskasetteihin liittyvät ongelmat
...................................................................
73
Valokuvat eivät tulostu oikein
...............................................................................
74
Etupaneelin USB-portin ongelmat
........................................................................
77
Tulostuslaatu on huono
........................................................................................
78
Asiakirja tulostuu virheellisesti
..............................................................................
79
Reunattomien asiakirjojen ongelmat
.....................................................................
80
HP Photosmart Express -ohjelmistoa ei ole asennettu
.........................................
85
Virheilmoitukset
....................................................................................................
85
Tulostimen valot palavat tai vilkkuvat
...................................................................
86
Asiakirja tulostuu hitaasti
......................................................................................
89
2
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices