HP DeskJet D4100 user manual download (Page 39 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 102
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Huomautus
Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, katso ohjeita
ongelman ratkaisuun kohdasta
Paperi on lopussa
.
Tarrojen tulostaminen
Ohjeita
Käytä ainoastaan mustesuihkutulostimeen tarkoitettuja paperisia, muovisia tai
läpinäkyviä tarroja.
Käytä ainoastaan täysiä tarra-arkkeja.
Älä käytä tarra-arkkeja, jotka ovat tahmeita tai rypistyneitä tai joiden tarrat ovat
huonosti paikallaan.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 20 arkkia tarroja (käytä vain Letter- tai A4-
koon arkkeja).
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Ilmasta tarra-arkit ja aseta niiden reunat kohdakkain.
4.
Aseta tarra-arkit syöttölokeron oikealle puolelle. Tarrapuolen on oltava alaspäin.
5.
Työnnä arkit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
6.
Työnnä paperiohjain tiiviisti arkkien reunaa vasten.
7.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
Huomautus
Jos tulostusohjelmassa on tarratulostustoiminto, seuraa
ohjelmassa annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa seuraa alla olevia ohjeita.
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Tavallinen tulostus
ja määritä
seuraavat tulostusasetukset:
Paperityyppi
:
Tavallinen paperi
Paperikoko
: sopiva paperikoko.
4.
Napsauta
OK
.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
37
Sample
This manual is suitable for devices