HP DeskJet D4100 user manual download (Page 38 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 102
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat
tulostusasetukset:
Paperityyppi
: Valitse
Lisää
, napsauta
Hagaki
ja valitse sitten sopiva Hagaki-
korttityyppi
Tulostuslaatu
:
Normaali
tai
Paras
Koko
: sopiva Hagaki-kortin koko.
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Huomautus
Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, katso ohjeita
ongelman ratkaisuun kohdasta
Paperi on lopussa
.
Arkistokorttien ja muiden pienikokoisten materiaalien
tulostaminen
Ohjeita
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 30 korttia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta kortit syöttölokeron oikealle puolelle. Korttien tulostuspuolien on oltava
alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta.
4.
Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
5.
Työnnä paperinohjainta siten, että se tulee tiiviisti korttien reunaa vasten.
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä ja määritä seuraavat
tulostusasetukset:
Paperityyppi
:
Tavallinen paperi
Koko
: sopiva kortin koko
3.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Luku 8
36
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices