HP DeskJet D4100 user manual download (Page 35 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 102
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Julkaisujen tulostus
ja määritä
seuraavat tulostusasetukset:
Paperityyppi
:
Tavallinen paperi
Paperikoko
: sopiva paperikoko.
4.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Kirjekuorien tulostaminen
Ohjeita
Vältä kirjekuoria, joissa on seuraavia ominaisuuksia:
kiinnittimiä tai ikkunoita
paksut, epäsäännölliset tai käpristyneet reunat
kiiltävä tai kohokuvioitu pinta
rypistymiä, repeytymiä tai muita vaurioita.
Voit tulostaa yksittäisen kirjekuoren tai useita kirjekuoria.
Tasaa kirjekuorien reunat, ennen kuin asetat kirjekuoret syöttölokeroon.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 10 kirjekuorta.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös ja tyhjennä syöttölokero.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta kirjekuoret syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin. Taitteen on oltava vasemmalla puolella.
4.
Työnnä kirjekuoret tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti kirjekuoria vasten.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
33
Sample
This manual is suitable for devices